Information om X:-tras personuppgiftsbehandling

1. Vår syn på hantering av dina personuppgifter

X:-tra är en del av Coop Sverige AB, org. nr 556710-5480, vilket innebär att våra butiker ägs och drivs av enskilda kooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet. Det innebär också att det är Coop som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter – även om det är vi på X:-tra som står som avsändare i kommunikationen som du får ta del av.

I denna information beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när X:-tra står som avsändare. Fullständig information om Coops personuppgiftsbehandling, vilken laglig grund som vi stödjer oss på för behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter hittar du här .

2. X:tras marknadsföring och kommunikation

I detta avsnitt beskriver vi hur du kan få ta del av X:-tras marknadsföring och kommunikation i våra egna kanaler och i tredje parts kanaler.

Fullständig information om personuppgiftsbehandlingen hittar under ändamålen 5.1 b. och 5.2 b. i Coops integritetspolicy .

Erbjudanden och kommunikation till dig som är Coop-medlem
Som medlem i Coops Medlemsprogram kommer du att få ta del av erbjudanden som rör X:-tra, t.ex. generella eller butiksspecifika erbjudanden samt kommunikation i form av inspiration och nyheter kopplat till X:-tra och våra X:-tra-butiker.

Du kan läsa mer om dina förmåner i Coops medlemsvillkor .

Nyhetsbrevsprenumeranter
På www.x-tra.se har du möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Genom nyhetsbrevet får du kommunikation om våra aktuella kampanjer och erbjudanden i våra X:-tra-butiker.

Marknadsföring om X:-tra i tredje parts kanaler
Baserat på dina besök på vår webbplats, om du följer oss på sociala medier eller som kund till Coop kan du också få se marknadsföring och inlägg från oss på X:-tra, t.ex. i form av generella eller butiksspecifika erbjudanden samt kommunikation såsom inspiration och nyheter kopplat till X:-tra och våra X:-tra-butiker.

Vill du inte längre ta emot vår marknadsföring eller kommunikation?
Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt ner i detta dokument). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i inställningarna för det relevanta inlägget.

3. Tävlingar och event hos X:-tra

Ibland kommer vi på X:-tra att anordna tävlingar där du som kund har möjlighet att vinna fina priser. Vi kan också bjuda in till trevliga event.
Fullständig information om personuppgiftsbehandlingen hittar under ändamål 5.1 e. i Coops integritetspolicy .

Tävlingar
När vi anordnar en tävling kommer vi att registrera tävlingsbidrag, kommunicera med tävlingsdeltagare, utse vinnare och förmedla vinster. Notera att våra tävlingsvillkor gäller för alla tävlingar som du deltar i. Specifika villkor kan också gälla och anges i så fall tillsammans med övrig tävlingsinformation, t.ex. i ett inlägg på sociala medier.

Event
Eventinbjudningar kan t.ex. skickas till dig per e-post om du är Coop-medlem eller nyhetsbrevsprenumerant, men vi kan också informera om kommande event i andra kanaler. Om du anmäler dig till ett event upprättar vi deltagarlistor och kommunicerar med dig kring frågor som rör eventet, t.ex. kan vi skicka bekräftelser på anmälningar, ge dig information om eventet som du behöver veta om eller skicka frågor och utvärderingar efter genomfört event.

4. Säkerhet i våra butiker och digitala miljöer

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten på hos oss i våra fysiska och digitala miljöer.

Fullständig information om personuppgiftsbehandlingen hittar under ändamål 5.1 i. i Coops integritetspolicy .

Säkerhetsarbete i butik
Vi utför kamerabevakning i våra butiker för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott och olyckor. Vi kan också utreda och förhindra bedrägerier och andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik.

Säkerhetsarbete i X:tras digitala miljöer
När du använder våra tjänster vill vi att du ska känna dig lika säker som när du besöker våra butiker. Vi vidtar därför åtgärder för att förhindra skräppostutskick, nätfiske av personlig och känslig information på nätet samt åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

5. Vem kontaktar du

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Coops Kundservice . Du har även rätt att utöva dina rättigheter, så som rätten till radering eller rätten till tillgång till dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dessa finns i Coops integritetspolicy .

Kontaktuppgifter till Coop Kundservice:
171 88 Solna
info@coop.se

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud:
Christer Jönsson
Dso@kf.se