Cookiepolicy

Cookies är små textrader som läses in eller lagras i webbläsaren på din enhet för att förbättra användningen och upplevelsen av våra digitala kanaler och tjänster. Coop Sverige AB (”Coop”) använder cookies och andra liknande lagringstekniker på webbplatsen x-tra.se (”Webbplatsen”). Förutom cookies använder vi andra liknande spårtekniker såsom pixlar, iframes etc. Även om vi benämner våra cookies och spårtekniker med ordet ”cookies” så inkluderar vår användning även andra spårtekniker. I denna cookiepolicy informerar vi om vilka cookies som används av oss samt deras syfte.

1. Vad är cookies?

En cookie eller andra typer av spårtekniker utgörs av en liten textfil som skickas från en webbplats till din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet. En cookie möjliggör för oss att hämta och lagra information från den enheten som du använder. På detta sätt kan vi se hur du använder tjänster i våra digitala kanaler. Denna information använder för de ändamål som anges i punkt 4 nedan.

2. Hur använder vi cookies?

När du besöker någon av våra digitala kanaler kommer Grundläggande och Nödvändiga cookies att placeras på din enhet för att webbplatsen och de tjänster du begär ska fungera. Utöver dessa cookies använder vi även cookies för statistik- och analysändamål i enlighet med vad som beskrivs nedan. Eftersom cookies för statistik och analys inte är strikt nödvändiga för våra digitala kanalers grundläggande funktioner eller de tjänster som du uttryckligen begär kommer vi be dig att samtycka till att vi placerar dessa cookies enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).


3. Vilka är ändamålen med våra olika cookies?

Våra kategorier av cookies används för olika ändamål som vi har definierat i vår integritetspolicy. I denna hittar du mer information om ändamålen, vilken rättslig grund som gäller för vår efterföljande personuppgiftsbehandling samt vilka rättigheter du har.


4. Vilka cookies använder vi?

Vi använder oss av två olika kategorier av cookies som har grupperats utifrån samtyckeskrav och ändamål. Grundläggande och Nödvändiga cookies är alltid aktiva medan du kan välja att acceptera eller att avböja cookies för statistik och analys i vår samtyckeshanterare i respektive digital kanal. Nedan finns en beskrivning av hur respektive cookiekategori används för de olika ändamålen.

Vilka cookies som ingår i respektive kategori hittar du i samtyckeshanteraren i den digitala kanal som du använder. Där hittar du även information om deras funktionstid och hur de används.

Grundläggande och Nödvändiga webbplatscookies (alltid aktiva)

Grundläggande cookies används för att den digitala kanalen du besöker ska fungera tekniskt, ha en bra prestanda så att informationen du efterfrågar ska laddas snabbt och vara säker att använda. Nödvändiga cookies krävs för att funktioner som du uttryckligen begär ska fungera. Exempelvis komma ihåg uppgifter som du skriver i ett formulär. För dessa cookies krävs inget samtycke och de kommer därför alltid att vara aktiva.

Grundläggande och nödvändiga cookies används för följande ändamål som finns angivna i integritetspolicyn
- d. Tillhandahålla tjänster i våra digitala kanaler
- j. Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott


5. Hur du kan neka eller godkänna användningen av cookies?

Första gången du besöker någon av våra digitala kanaler får du möjlighet att välja vilka cookies vi får använda. Om du väljer att tillåta alla typer av cookies samtycker du till Coops hantering av cookies såsom den beskrivs i denna policy. Väljer du att ”Avvisa alla” kommer vi att blockera cookies för statistik och analys men inte de som är Grundläggande och Nödvändiga. Vill du bara samtycka till vissa cookies kan du göra detta under ”Anpassa ditt val” i vår samtyckeshanterare. Du kan också göra anpassningarna i efterhand eller välja att dra tillbaka ditt samtycke.

När du gör dina val i samtyckeshanteraren bekräftar du också att du har tagit del av vår integritetspolicy  som innehåller information om den personuppgiftsbehandling som sker avseende de personuppgifter vi samlar in genom cookies.


6. Särskilt om utlämning av personuppgifter till tredje part?

Webbplatsdata kan lämnas ut för tredje parts ändamål. I anslutning till varje kategori av cookies i vår samtyckeshanterare finns en särskild rubrik som heter ”Leverantörer”. Under denna rubrik ser du vilka tredje parter som får ta del av informationen som samlas in och lagras med hjälp av cookies. Du kan under denna rubrik välja vilka leverantörer som kan få ta del av din information.

Mer information om våra samarbetspartners och hur de använder cookies hittar du i samtyckeshanteraren i den kanal som du besöker under ”Anpassa mina val” .


7. Hur du raderar cookies

Om du inte längre vill att cookies ska placeras vid ditt besök i våra digitala kanaler kan du stänga av dessa i inställningarna i din webbläsare på din enhet. Du kan även ställa in webbläsaren så att du informeras varje gång applikationen försöker placera en cookie på din enhet. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kom ihåg att du när som helst kan radera cookies manuellt från din webbläsare.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder i din enhet. Observera att om du använder flera webbläsare måste motsvarande ändringar göras för respektive webbläsare.


8. Hur du kan påverka vilka annonser du ser

I vår samtyckeshanterare kan du välja om du vill få riktade annonser från Coop. Utöver detta kan du också påverka om du får annonser när du surfar online genom att välja att installera en ad-blocker i din webbläsare.

__

Har du fortfarande frågor?

Vill du läsa mer om cookies kan du bl.a. göra detta på Kommunikationsmyndigheten PTS webbplats och på minacookies.se. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post, som du enklast hittar på vår hemsida eller per telefon 0771-17 17 17.


Mer information

Information om behandling av personuppgifter

För mer information om i vilka fall vi kan komma att behandla dina personuppgifter som samlats in genom cookies och andra liknande tekniker, se vår integritetspolicy .